DOMIMAKS – radość mieszkania

               Z wielką przyjemnością informujemy, że kolejnym sponsorem turnieju WINTER CUP 2014 stała się białostocka firma DOMIMAKS!! Dziękujemy za wsparcie!!!!

DomimaksDOMIMAKS jest spółką, która na rynku zmian własnościowych regionu podlaskiego zajmuje się zarządzaniem i administrowaniem nieruchomością wspólną i komercyjną popartą doświadczeniem zawodowym jak i merytorycznym.
W ramach Zarządzania (Administrowania) Nieruchomością Wspólnoty Mieszkaniowej DOMIMAKS s.c. oferuje:

*obsługę administracyjną przez licencjonowanego Zarządcę Nieruchomości
*obsługę finansowo-księgową
*obsługę prawną
*obsługę techniczną
*utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni
*dostęp do internetowej kartoteki właściciela lokalu

ZAKRES OFEROWANYCH USŁUG ZARZĄDZANIA WSPÓLNOTĄ MIESZKANIOWĄ I KOMERCYJNĄ:

*POMOC W ORGANIZOWANIU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ
*ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE
*KSIĘGOWOŚĆ I EWIDENCJA POZAKSIĘGOWA
*OBSŁUGA BANKOWA
*OBSŁUGA PRAWNA
*WINDYKACJA NALEŻNOŚCI UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
*OBSŁUGA TECHNICZNA , NADZÓR NAD BIEŻĄCĄ KONSERWACJĄ I PRZEGLĄDAMI TECHNICZNYMI

www.domimaks.pl